PsyBeterGert Haringsma 1e lijnspsycholoog/bggz

handige links

Psychologie
Veelgestelde Vragen
- Informatie voor cliënten
- Zorgstelsel
- Vindt een psycholoog
- tests
- wat voor soort psychologen zijn er?
Fonds Psychische Gezonheid
Fonds Psychische Gezondheid financiert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. Ons doel is nieuwe en betere behandelmethoden mogelijk te maken. Wij willen mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven.
Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen
Psychische problemen? De (eerstelijns)psycholoog helpt! De (eerstelijns)psycholoog is een psycholoog die samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aanpakt. Een paar gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang "ik moet er alleen uitkomen" of "het moet eerst erger worden". Juist als u er vroeg bij bent, kan een (eerstelijns)psycholoog goed helpen!
Achtergrond informatie
Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

Sinds 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ. Lees verder
Verzekeringen
Zorgverzekeringswet - GGZ Nederland
Alle geestelijke gezondheidszorg (ggz) die gericht is op genezing valt onder de Zorgverzekeringswet, de basisverzekering. Er is één uitzondering: verblijf in een ggz-instelling valt alleen het eerste jaar onder de Zorgverzekeringswet. Is een langer verblijf nodig, dan valt dit onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Wie betaalt de behandeling van mijn psychische problemen ...
Per 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Deze hulp valt onder uw basisverzekering. Kan de huisarts u niet verder behandelen, dan verwijst hij u naar de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze behandelingen grotendeels. Houd ook rekening met uw verplicht eigen risico van uw zorgverzekering. In 2014 betaalt u geen eigen bijdrage meer voor psychologische hulp of een internetbehandeltraject (e-health).
Zorgverzekering en vergoeding psycholoog in 2014
Verandering zorgverzekering en vergoeding psycholoog in 2014
Eerstelijns en tweedelijns psychologen gaan over naar Huisartsenzorg, Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
De vergoedingen voor de behandeling van psychologen in de eerstelijn én tweedelijn is vanaf 1 januari 2014 drastisch veranderd. De gehele eerstelijns psychologische zorg is in uitvoer overgegaan naar Huisartsenzorg (Huisarts en POH-GGZ) Basis GGZ en tweedelijns psychologische zorg gaat over in Gespecialiseerde GGZ.
Overige links
Veranderingen in de basis-ggz 2014 op een rij
De positie van de huisarts, de POH-ggz (Praktijk Ondersteuner Huisarts) en hulpverleners in de basis-ggz wordt vanaf 2014 versterkt zodat doorverwijzing naar de duurdere 2e lijns-ggz minder snel plaatsvindt. Wat is nieuw, wat wordt gewijzigd en wat verdwijnt er? Een overzicht
Trimbos - Psyschische Gezondheid
Psychische gezondheid staat flink in de belangstelling. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking heeft echter te kampen met psychische problemen. Dit levert vragen op als: Wat is het? Hoe ontstaat het? Wat kan er aan worden gedaan en kan het worden voorkomen?